Vị trí & chỉ đường

QUEEN HOTEL
Địa chỉ: Bãi biển Hải Hòa, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa
Tell: 02378727989
Emai: info@queenhaihoahotel.com